Úřední deska obce Lukavec u Hořic

>> Zápisy ze zasedání zastupitelstva | >> Vyhlášky a nařízení obecního úřadu


Aktuální dokumenty

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto

Zasedání zastupitelstva

* 20.08.2020, 19:00, Obecní úřad
* Pozvánka + program
13.08.2020 21.08.2020

Volby do krajských zastupitelstev, říjen 2020

* Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
* Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 

02.08.2020
20.08.2020

 

04.10.2020
04.10.2020

Svoz nebezpečného odpadu podzim 2020

* 26.09.2020 09:55-10:10, u hřiště
* Harmonogram svozu
* Sbírané druhy odpadů
17.08.2020 27.09.2020

Vyhláška MÚ Hořice - Přechodná úprava provozu v obci Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit vyhlášku ...
* Silnice Il/501 a Ill/3004, stavba nn, knn, II. etapa
* Od 02.07.2020 do 27.07.2020
02.07.2020 28.07.2020

Lázeňský mikroregion - závěrečný účet za rok 2019

* Oznámění o vyvěšení...
* Závěrečný účet LM...
26.06.2020 01.07.2021

Protokoly o zkouškách vody ze dne 19.06.2020

* Datum odběru vody: 02.06.2020
* Typ rozboru: Úplný + krácený
* Protokol č. 2857/20 - Krácený rozbor
* Protokol č. 2858/20 - Krácený rozbor
* Protokol č. 2859/20 - Souvstažný rozbor
19.06.2020

Závěrečný účet obce za rok 2019

* Závěrečný účet
* Příloha
* Rozvaha
* Výkaz zisku a ztráty
* Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
* Záznam o projednání
06.06.2020

Zasedání zastupitelstva

* 05.06.2020, 19:00, Obecní úřad
* Pozvánka + program
28.05.2020 06.06.2020

Dražební vyhláška č.j. 158 EX 1292/14-117

* Stáhnout / zobrazit dokument
05.05.2020

FÚ pro KH kraj - Vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2020

* Vyhláška FÚ o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
* Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
* Informace k zasílání složenek pro platby daně
20.04.2020

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
* Aktualizované údaje k 08.04.2020 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
* Webová stránka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ...
* 1. Žádost o zveřejnění
* 2. Seznam nemovitostí
08.04.2020

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019

* Stáhnout / zobrazit dokument
07.04.2020 07.05.2020

Hasiči radí, jak pálit stařinu a klest, aby nehořelo

* Zdroj: Okresní sdružení hasičů Jičín
* Hasiči - prevence jaro 2020
06.04.2020

Protokol o zkoušce vody ze dne 31.03.2020

* Datum odběru vody: 17.03.2020
* Typ rozboru: Krácený
* Protokol č. 1336/20 - Lukavec
31.03.2020

Zasedání zastupitelstva

* 14.02.2020, 19:00, Obecní dům
* Pozvánka + program
06.02.2020 14.02.2020

Výběrové řízení na pronájem restaurace Lucerna

* Stáhnout / zobrazit dokument
* Odevzdání nabídek do 29.01.2020, 17:00 na obecním úřadě
08.01.2020 30.01.2020

Záměr pronájmu obecního bytu nad restaurací Lucerna

* Stáhnout / zobrazit dokument
* Odevzdání nabídek do 29.01.2020, 17:00 na obecním úřadě
07.01.2020 30.01.2020

Vyhláška obce Lukavec u Hořic 04-2019 - systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
31.12.2019 15.01.2020

Vyhláška obce Lukavec u Hořic 03-2019 - místní poplatek ze psů

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
31.12.2019 15.01.2020

Vyhláška obce Lukavec u Hořic 02-2019 - poplatky za komunální odpad

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
31.12.2019 15.01.2020

Vyhláška obce Lukavec u Hořic 01-2019 - úhrada vodného ve dvousložkové formě

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
31.12.2019 15.01.2020

Rozpočet obce Lukavec u Hořic na rok 2020

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
30.12.2019

Rozpočtové opatření 2019 IV

* Zobrazit dokument
30.12.2019

Strategický plán rozvoje na roky 2020-2026

* Zobrazit dokument
29.12.2019

Lázeňský mikroregion - Rozpočet na rok 2020

* Rozpočet na rok 2020 ...
13.12.2019

Lázeňský mikroregion - rozpočtové opatření č. 2-2019

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
13.12.2019

Protokol o zkoušce vody ze dne 27.11.2019

* Datum odběru vody: 12.11.2019
* Typ rozboru: Krácený
* Protokol č. 6481/19 - Lukavec
27.11.2019

Lázeňský mikroregion - Návrh rozpočtu na rok 2020

* Návrh rozpočtu ...
* Počet obyvatel ...
* Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2024...
27.11.2019

Návrh rozpočtu obce Lukavec u Hořic na rok 2020

* Stáhnout / zobrazit návrh rozpočtu ...
20.11.2019 29.12.2019

Vyhláška MÚ Hořice - Veřejné projednání územního plánu Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit vyhlášku ...
* Datum a čas: 20.12.2019 18:00
* Místo: Obecní dům (bývalá škola) v Lukavci u Hořic
19.11.2019 20.12.2019

Protokoly o zkouškách vody ze dne 25.09.2019

* Datum odběru vody: 10.09.2019
* Typ rozboru: Úplný
* Protokol č. 4988/19 - Úplný rozbor
* Protokol č. 4989/19 - Souvstažný rozbor
* Protokol č. 4990/19 - Krácený rozbor
25.09.2019

Rozpočtové opatření 2019 III

* Zobrazit dokument
30.08.2019 01.01.2020

Ministerstvo zemědělství: Vyhláška, Opatření obecné povahy 41508-2019-MZE-16212

* Zobrazit dokument
30.08.2019

Lázně Bělohrad - návrh změny č. 2 územního plánu

* Plné znění vyhlášky ...
* Územní plán ...
23.07.2019

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

* Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje KH kraje
* Plné znění vyhlášky ...
26.06.2019

Lázeňský mikroregion - závěrečný účet za rok 2018

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
24.06.2019 01.07.2020

Lázeňský mikroregion - rozpočtové opatření č. 1-2019

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
24.06.2019 01.01.2020

Závěrečný účet obce za rok 2018

* Závěrečný účet
31.05.2019

Rozpočtové opatření 2019 IIS

* Zobrazit dokument
31.05.2019 01.01.2020

Veřejná vyhláška Ministerstav zemědelství - Opatření obecné povahy

* Plné znění vyhlášky ...
03.04.2019

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje - Přechodná úprava provozu

* Uzavírka silnice I/35 v Ostroměři
* Plné znění vyhlášky ...
* Objízdné trasy ...
27.03.2019

Rozpočtové opatření 2019 I

* Zobrazit dokument
27.03.2019

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
* Aktualizované údaje k 07.03.2019 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
* Webová stránka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ...
* 1. Žádost o zveřejnění
* 2. Seznam nemovitostí
07.03.2019

Rozpočet obce Lukavec u Hořic na rok 2019

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
28.12.2018

Lázeňský mikroregion - Rozpočet na rok 2019

* Rozpočet na rok 2019 ... * Střednědobý výhled rozpočtu ...
18.12.2018

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

* Návrh Aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje KH kraje
* Plné znění vyhlášky ...
12.11.2018

Rozpočtový výhled obce Lukavec u Hořic na roky 2019-2022

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
27.12.2017

Strategický plán rozvoje obce na roky 2015-2018 s výhledem do roku 2020

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
17.12.2015
Jednací řád obecního zastupitelstva obce Lukavec u Hořic 31.08.2012 17.09.2012
Návod k bezhotovostním platbám - placení převodem 20.01.2011 17.09.2012

Archív - rok 2020

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

* Návrh závěrečného účtu
* Příloha
* Rozvaha
* Výkaz zisku a ztráty
* Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
* Záznam o projednání
13.05.2020 05.06.2020

Archív - rok 2019

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto

Zasedání zastupitelstva

* 29.12.2019, 18:00, Obecní úřad
* Pozvánka + program
20.12.2019 29.12.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Lukavec

* Lukavec, 11.11.2019, 07:30-15:30
* Stáhnout / zobrazit dokument
22.10.2019 12.11.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Lukavec

* Lukavec, 06.11.2019, 07:30-15:30
* Stáhnout / zobrazit dokument
17.10.2019 07.11.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Lukavec

* Lukavec, 30.10.2019, 07:30-15:30
* Stáhnout / zobrazit dokument
15.10.2019 31.10.2019

Zasedání zastupitelstva

* 11.10.2019, 19:00, Obecní dům
* Pozvánka + program
03.10.2019 11.10.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Lukavec

* Lukavec, 24.10.2019, 07:30-15:30
* Stáhnout / zobrazit dokument
07.10.2019 25.10.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Dobeš

* Dobeš, 15.10.2019, 07:30-15:00
* Stáhnout / zobrazit dokument
20.09.2019 16.10.2019

MÚ Hořice - Vyhláška: Přechodná úprava provozu na silnici II-501

* Stáhnout / zobrazit dokument
07.10.2019 01.11.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Dobeš

* Dobeš, 07.10.2019, 07:30-15:30
* Stáhnout / zobrazit dokument
18.09.2019 08.10.2019

Svoz nebezpečného odpadu podzim 2019

* 21.09.2019 09:55-10:10, u hřiště
* Harmonogram svozu
* Sbírané druhy odpadů
23.08.2019 22.09.2019

Zasedání zastupitelstva

* 30.08.2019, 19:00, Obecní dům (bývalá škola)
* Pozvánka + program
21.08.2019 31.08.2019

MÚ Hořice - Vyhláška: Rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami

* ZEPO Bělohrad, doplňující zdroj pro objekty živočišné výroby na pozemku p. č. 729/4 v k. ú. Lukavec u Hořic
* Stáhnout / zobrazit dokument
21.08.2019 06.09.2019

Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 747/3 v k.ú Lukavec

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
13.08.2019 31.08.2019

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Černín

* Černín, 08.08.2019, 07:30-18:30
* Stáhnout / zobrazit dokument
20.07.2019 09.08.2019

MÚ Hořice - Vyhláška: Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení o povolení k nakládání s vodami

* ZEPO Bělohrad, doplňující zdroj pro objekty živočišné výroby na pozemku p. č. 729/4 v k. ú. Lukavec u Hořic
* Stáhnout / zobrazit dokument
09.07.2019 27.07.2019

Záměr prodeje pozemků p.č. 250/38 a 250/37 v k.ú. Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit dokument
15.05.2019 01.06.2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
15.05.2018 01.06.2019

Záměr prodeje pozemku p.č. 786/12 v k.ú. Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit dokument
15.05.2019 01.06.2019

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018

* Návrh závěrečného účtu
* Příloha
* Rozvaha
* Výkaz zisku a ztráty
* Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
15.05.2019 01.06.2019

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

* Stáhnout / zobrazit dokument
01.04.2019 01.05.2019

Volby do Evropského parlamentu, květen 2019

* Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
* Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
* Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
* Oznámení o době a místě konání voleb

 

25.03.2019
28.03.2019
13.04.2019
24.04.2019

 

26.05.2019
26.05.2019
26.05.2019
26.05.2019

Výroční zpráva obce Lukavec u Hořic za rok 2018

* Stáhnout / zobrazit dokument
10.01.2019 31.01.2019

Archív - rok 2018

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto

Vyhláška obce Lukavec u Hořic 01-2018 vodné

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
28.12.2018 14.01.2019

Zasedání zastupitelstva

* 28.12.2018 od 18:00 na obecním úřadě
* Pozvánka + program
20.12.2018 28.12.2018

Změna rozpočtu 2018 V

* Zobrazit dokument
07.12.2018

Zasedání zastupitelstva

* 07.12.2018 od 18:00 na obecním úřadě
* Pozvánka + program
30.11.2018 07.12.2018

Návrh rozpočtu obce Lukavec u Hořic na rok 2019

* Stáhnout / zobrazit návrh rozpočtu ...
02.12.2018

Lázeňský mikroregion - Návrh rozpočtu na rok 2019

* Stáhnout / zobrazit návrh rozpočtu ...
30.11.2018

Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p. č. 732/3 a 59/1 v k.ú Lukavec

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
21.11.2018 07.12.2018

Změna rozpočtu 2018 IV S

* Zobrazit dokument
25.10.2018 03.11.2018

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

* Zobrazit dokument
25.10.2018 07.12.2018

Ustavující zasedání zastupitelstva 02.11.2018

* Pozvánka + program
24.10.2018 03.11.2018

Změna rozpočtu 2018 III

* Zobrazit dokument
05.10.2018

Zasedání zastupitelstva 04.10.2018

* Pozvánka + program
26.09.2018 26.07.2018

Svoz nebezpečného odpadu podzim 2018

* 22.09.2018 09:55-10:10, u hřiště
* Harmonogram svozu
* Sbírané druhy odpadů
01.09.2018 23.09.2018

Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku 250/40 v k.ú Lukavec

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
18.09.2018 04.10.2018

Zasedání zastupitelstva 25.07.2018

* Pozvánka + program
18.07.2018 26.07.2018

Výběrové řízení na pronájem prodejny

* Příjem přihlášek do 25.07.2018 17:00 na obecním úřadě
* Stáhnout / zobrazit dokument ...
08.07.2018 26.07.2018

Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích 59/1 a 732/3 v k.ú Lukavec

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
08.07.2018 25.07.2018

Prodloužení výběrového řízení na pronájem restaurace Lucerna

* Termín doručení nabídek na obecní úřad: 25.07.2018 17:00
* Stáhnout / zobrazit vyhlášení výběrového řízení ...
28.06.2018 26.07.2018

Záměr pronájmu bytu nad restaurací Lucerna

* Termín doručení nabídek na obecní úřad: 25.07.2018 17:00
* Stáhnout / zobrazit dokument ...
28.06.2018 26.07.2018

Volby říjen 2018 - Zastupitelstva obcí

* Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018-2022
* Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
* Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
* Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
* Delegování členů volební komise
* Zápis o výsledku voleb

 

01.06.2018
06.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
06.09.2018
06.10.2018

 

07.10.2018
07.10.2018
07.10.2018
07.10.2018
07.10.2018

Změna rozpočtu 2018 II

* Zobrazit dokument
01.06.2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

* Závěrečný účet
* Příloha
* Rozvaha
* Výkaz zisku a ztráty
* Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
31.05.2018

Výběrové řízení na pronájem restaurace Lucerna

* Termín doručení nabídek na obecní úřad: 27.06.2018 17:00
* Stáhnout / zobrazit vyhlášení výběrového řízení ...
31.05.2018 28.06.2018

Záměr pronájmu bytu nad restaurací Lucerna

* Termín doručení nabídek na obecní úřad: 27.06.2018 17:00
* Stáhnout / zobrazit dokument ...
31.05.2018 28.06.2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
23.05.2018

Radonový průzkum pitné vody

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
16.05.2018

MÚ Hořice - Vyhláška: Předání lesních hospodářských osnov

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
25.04.2018

FÚ pro KH kraj - Vyhláška k dani z nemovitosti na rok 2018

* Vyhláška FÚ o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
* Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
* Informace k zasílání složenek pro platby daně
24.04.2018

MÚ Hořice - Vyhláška: Uzavírka silnic během motocyklových závodů 2018

* 19.-20.05.2018, 300 Zatáček Gustava Havla
* 18.-19.08.2018, Česká Tourist Trophy
* Vyhláška MÚ Hořice
23.04.2018 20.08.2018

Vyúčtování nákladů pro vodné a stočné za rok 2017

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
18.04.2018 19.05.2018

Protokol o zkoušce vody ze dne 11.04.2018

* Datum odběru vody: 26.03.2018
* Typ rozboru: Krácený
* Protokol č. 1241/18 - Lukavec
11.04.2018

Změna rozpočtu 2018 I S

* Zobrazit dokument
02.03.2018

Zasedání zastupitelstva 01.03.2018

* Pozvánka + program
21.02.2018 01.03.2018

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

* Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
* Aktualizované údaje k 1.2.2018 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
* Webová stránka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ...
* 1. Žádost o zveřejnění
* 2. Seznam nemovitostí
12.02.2018

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

* Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)
* Plné znění vyhlášky ...
12.02.2018

Státní pozemkový úřad - nabídka propachtování/pronájmu pozemků

* 1. Dopis Státního pozemkového úřadu
* 2. Informace o nabídce pronájmu pozemků
* 3. Přehled nabízených pozemků - Lukavec
* 4. Přehled nabízených pozemků - Dobeš
* 5. Vzor žádosti o pronájem
07.02.2018

MÚ Hořice - vyhláška: Návrh územního plánu Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
05.02.2018

Výroční zpráva obce Lukavec u Hořic za rok 2017

* Stáhnout / zobrazit dokument
10.01.2018 31.01.2018

Archív - rok 2017

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto

Rozpočet obce Lukavec u Hořic na rok 2018

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
27.12.2017

Změna rozpočtu 2017 IV

* Zobrazit dokument
27.12.2017

Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s., č. IV-12-2014007/VB/01

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
05.12.2017

Lázeňský mikroregion - rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na 2017-2022

* Rozpočet LM na rok 2018
* Střednědobý výhled LM na roky 2017-2022
01.12.2017 31.12.2017

Lázeňský mikroregion - rozpočtové opatření č. 2-2017

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
01.12.2017 31.12.2017

Protokoly o zkoušce vody ze dne 30.11.2017

* Datum odběru vody: 21.11.2017
* Typ rozboru: Krácený
* Protokol č. 5502/17 - Lukavec
* Protokol č. 5503/17 - Dobeš
30.11.2017

Návrh rozpočtového výhledu obce Lukavec u Hořic na roky 2019-2022

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
28.11.2017

Návrh rozpočtu obce Lukavec u Hořic na rok 2018

* Stáhnout / zobrazit návrh rozpočtu ...
28.11.2017

Projednání výsledků kontroly orgánů obce

* Zobrazit dokument
18.11.2017 04.12.2017

Změna rozpočtu 2017 III

* Zobrazit dokument
17.11.2017

Lázeňský mikroregion - výhled na rok 2018

* Návrh rozpočtu LM na rok 2018
* Počet obyvatel obcí LM
* Návrh střednědobého rozpočtového výhledu LM na roky 2017-2022
14.11.2017

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

* Doručení návrhu Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje KH kraje
* Plné znění vyhlášky ...
07.11.2017

Změna rozpočtu starosty 2017 III S

* Zobrazit dokument
06.11.2017

Změna rozpočtu starosty 2017 II S

* Zobrazit dokument
30.10.2017

Změna rozpočtu 2017 II

* Zobrazit dokument
21.08.2017

Protokoly o zkoušce vody ze dne 05.10.2017

* Datum odběru vody: 19.09.2017
* Typ rozboru: Monitorovací
* Protokol č. 4164/17 - Lukavec
* Protokol č. 4166/17 - Dobeš
05.07.2017

Protokoly o zkoušce vody ze dne 12.07.2017

* Datum odběru vody: 20.06.2017
* Typ rozboru: Úplný
* Protokol č. 2897/17
* Protokol č. 2898/17
12.07.2017

Plánované přerušení dodávky elektřiny - Černín

* Černín, 16.07.2019, 07:00-18:30
* Stáhnout / zobrazit dokument
01.07.2019 17.07.2019

Změna rozpočtu 2017 I.

* Zobrazit dokument
12.06.2017

Závěrečný účet Lázeňského mikroregionu za rok 2016

* Stáhnout / zobrazit dokument
24.05.2017

Závěrečný účet obce za rok 2016

* Závěrečný účet
* Příloha
* Rozvaha - bilance
* Výkaz zisku a ztráty
* Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
17.05.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukavec u Hořic za rok 2016

* Zobrazit dokument
08.06.2017 24.06.2017

Výpočet ceny pro vodné

* Zobrazit dokument
05.04.2017

Lázeňský mikroregion - Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017

* Zobrazit dokument
22.03.2017

Změna položky 1351 na položku 1382 ve schváleném rozpočtu 2017

* Zobrazit dokument
22.03.2017

Změna rozpočtu 2017 I. S

* Zobrazit dokument
13.03.2017

Termíny svozů komunálního odpadu v roce 2017

* Přehled termínů ke stažení a tisku
06.01.2017

Volby leden 2018 - Prezident České republiky

* Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
* Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
* Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
* Oznámení o době a místě konání voleb
* Delegování členů okrskové volební komise

 

13.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
27.11.2017
14.12.2017

Zasedání zastupitelstva 21.12.2017

* Pozvánka + program
13.12.2017 21.12.2017

Zasedání zastupitelstva

* Pozvánka + program
08.11.2017

Záměr směny a prodeje části pozemku dle GP 341-31/2017

* Stáhnout / zobrazit dokument
31.10.2017 16.11.2017

Záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ IE-12-2005370/VB/15

* Stáhnout / zobrazit dokument
31.10.2017 16.11.2017

Volby říjen 2017 - Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

* Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
* Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
* Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
* Delegování členů okrskové volební komise
* Oznámení o době a místě konání voleb

 

21.08.2017
05.09.2017
09.09.2017
25.09.2017
05.10.2017

Svoz nebezpečného odpadu podzim 2017

* 21.10.2017 09:55-10:10, u hřiště
* Harmonogram svozu
* Sbírané druhy odpadů
07.09.2017 22.10.2017

Rekonstrukce kruhového objezdu v Úlibicích

* 21.08.2017 - 01.10.2017
* Vyhláška krajského úřadu
* Příloha vyhlášky krajského úřadu
10.08.2017

Záměr prodeje pozemku p.č. 786/11 v k.ú. Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit dokument
01.08.2017

Záměr prodeje části pozemku p.č. 730/11 v k.ú. Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit dokument
01.08.2017

Žádost o informaci z 16.08.2017 - škodlivé ptactvo

* Žádost o informaci
* Odpověď
16.08.2017 01.09.2017

Zasedání zastupitelstva

* Pozvánka + program
09.08.2017

Žádost o informaci z 28.06.2017 - REMA AOS

* Žádost o informaci
* Odpověď
28.06.2017 30.07.2017

Zasedání zastupitelstva

* Pozvánka + program
31.05.2017

Záměr směny části pozemku a zřízení věcného břemene na p.č. 59

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
22.05.2017 08.06.2017

Protokol o zkoušce vody ze dne 03.04.2017

* Datum odběru vody: 28.03.2017
* Typ rozboru: Zkrácený
* Protokol č. 1102/17
03.04.2017

MÚ Hořice - Uzavírka silnic během motocyklových závodů 2017

* 20.-21.05.2017, 300 Zatáček Gustava Havla
* 26.-27.08.2017, Tourist Trophy
* Vyhláška MÚ Hořice
* Řízení o uzavírce
* Mapa uzavírek
10.03.2017 27.08.2017

IREDO - Uzavírka silnice II/501 do Lázní Bělohrad

* Od 13.03.2017 do 30.06.2017, Hamerský mlýn - Dolní Nová ves
* Informace pro cestující
* Linka 193
* Linka 530
* Linka 585
09.03.2017 30.06.2017

Sběr železného šrotu

* Sobota 01.04.2017 od 08:00 hodin, Sdružení dobrovolných hasičů Lukavec u Hořic
* Zobrazit leták
22.03.2017

Dětský karneval +
Zpívaná pohádka Budulínek

* 19.03.2017 od 14:30, sál Lucerny
* Pozvánka na karneval
* Dětské představení Budulínek
10.03.2017 19.03.2017

Svoz nebezpečného odpadu

* 29.04.2017 09:55-10:10, U hřiště
* Časový plán svozu
09.03.2017 29.04.2017

Konkurs na ředitele ZŠ a MŠ Na Daliborce

* Do 31.03.2017, městský úřad Hořice
* Podrobnosti
06.03.2017 31.03.2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 10.03.2017 od 19:00 v budově OÚ

Stáhnout/zobrazit pozvánku
02.03.2017 10.03.2017

Žádost o informaci z 27.02.2017 - seznam bankovních účtů, poslední darovací smlouva

* Žádost o informaci
* Odpověď
27.02.2017 15.03.2017

Záměry stavby na cizím pozemku - ČEZ Distribuce

* IE-12-2005653
* IE-12-2005653-VB-1
* IE-12-2005653-SoPPS-1
22.02.2017 10.03.2017

Výroční zpráva obce Lukavec u Hořic za rok 2016

* Stáhnout / zobrazit dokument
10.01.2017 31.01.2017

Domácí kompostéry zdarma

* Nabídka Lázeňského mikroregionu. Zájemci ať vyplní dotazník a odevzdají na OÚ do 20.01.2017
* Dotazník ke stažení a tisku
06.01.2017 21.01.2017

Archív - rok 2016

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto

Rozpočet obce Lukavec u Hořic na rok 2017

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
23.12.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 22.12.2016 od 19:00 v budově OÚ

Stáhnout/zobrazit pozvánku
14.12.2016 21.12.2016

Záměr stavby na cizím pozemku a věcné břemeno Černín p. č. 180

* Stáhnout / zobrazit vyhlášení záměru ...
06.12.2016 22.12.2016

Záměr pronájmu obecního bytu nad restaurací Lucerna

* Termín doručení nabídek na obecní úřad: 21.12.2016
* Stáhnout / zobrazit vyhlášení záměru ...
06.12.2016 22.12.2016

Návrh rozpočtu Lázeňského mikroregionu na rok 2017

* Stáhnout / zobrazit návrh rozpočtu ...
30.11.2016

Oprava železničního přejezdu v Ostroměři

* Od 09.12.2016 do 10.12.2016
* Veřejná vyhláška krajského úřadu
* Příloha vyhlášky - Dopravní opatření
28.11.2016

Návrh rozpočtu obce Lukavec u Hořic na rok 2017

* Stáhnout / zobrazit návrh rozpočtu ...
28.11.2016

Protokol o zkoušce vody ze dne 15.11.2016

* Datum odběru vody: 08.11.2016
* Protokol č. 5288/16
28.11.2016

Výběrové řízení na pronájem restaurace Lucerna

* Termín doručení nabídek na obecní úřad: 16.12.2016
* Stáhnout / zobrazit vyhlášení výběrového řízení ...
16.11.2016

Návrh zadání územního plánu Lukavec u Hořic

* Oznámení - veřejná vyhláška MÚ Hořice
* Návrh zadání ÚP Lukavec
16.11.2016

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

* Nový návrh Aktualizace č. 1 zásad územního rozvoje KH kraje
* Plné znění vyhlášky ...
16.11.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 03.11.2016 od 19:00 v budově OÚ

Stáhnout/zobrazit pozvánku
26.10.2016 03.11.2016

Veřejná vyhláška Královéhradeckého kraje

* Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016)
* Plné znění vyhlášky ...
21.09.2016

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

* Aktualizované údaje k 1.8.2016 o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí
* Webová stránka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ...
* Seznam nemovitostí v katastru obce Lukavec u Hořic (+ Černín, Dobeš) ...
07.09.2016

Volby říjen 2016 - krajská zastupitelstva + Senát ČR

* Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
* Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
* Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
* Delegování členů okrskové volební komise
* Oznámení o době a místě konání voleb

 

24.08.2016
24.08.2016
24.08.2016
15.09.2016
26.09.2016

Protokoly o zkouškách vody ze dne 08.06.2016

* Datum odběru vody: 17.05.2016
* Protokol č. 2379/16 - Dobeš
* Protokol č. 2380/16 - Lukavec
13.06.2016

Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015

* Provozovatel
* Porovnání
* Vysvětlivky
04.05.2016

Protokol o zkoušce vody ze dne 8.4.2016

* Datum odběru vody: 22.3.2016
* Protokol č. 1166/16
08.04.2016

1. etapa cyklistického závodu East Bohemia Tour

* Pátek 09.09.2016 od 13:30 do cca 16:30
* Silniční závod zařazený do mezinárodního kalendáře UCI (mezinárodní cyklistické federace), jako závod Světového poháru mužů kategorie Elite (profesionálů). Záštitu převzal hejtman Královéhradeckého kraje. Na startu bude okolo 150 profersionálních závodníků z Evropy, Ameriky a Asie.
* Trasa vede 5x po 20km okruhu
Lázně Bělohrad - Černín - Paseky - Dobeš - Červená Třemešná - Miletín - Vidoň - Lázně Bělohrad,
poté závod pokračuje směr
Pecka - Bílá Třemešná - Les Království - Debrné - Chotěvice - Pilníkov - Trutnov.
* Časový rozpis ...
* Mapa trasy závodu ...
10.08.2016

Výběrové řízení: Hlavní manažer projektu vzdělávání

* Vyhlašuje MAS Podchlumí
* Uzávěrka přihlášek 26.08.2016
* Stáhnout / zobrazit podrobnosti
10.08.2016 30.08.2016

Audit hospodaření za rok 2015

* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
* Závěrečný účet
* Rozvaha - bilance
* Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
* Výkaz zisku a ztráty
* Příloha
13.06.2016 30.06.2016

Záměr prodeje pozemků p.č. 731/1 a 731/2 v k.ú. Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit záměr
13.06.2016 30.06.2016

Záměr prodeje pozemku p.č. 77/8 v k.ú. Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit záměr
13.06.2016 30.06.2016

Svoz nebezpečného odpadu 30.4.2016 9:55-10:10 u hřiště

Stáhnout/zobrazit podrobné informace
16.04.2016 04.05.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 14.4.2016 od 19:00 v budově OÚ

Stáhnout/zobrazit pozvánku
05.04.2016 15.04.2016

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.2.2016 od 19:00 v budově OÚ

Stáhnout/zobrazit pozvánku
03.02.2016 13.02.2016

Záměr směny pozemků p.č. 271 a p.č. 755/4 v k.ú. Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit záměr
27.01.2016 12.02.2016

Výběrové řízení na pronájem prodejny potravin a smíšeného zboží

* Hledáme nového nájemce a provozovatele obecní prodejny potravin a smíšeného zboží.
* Příjem nabídek na obecním úřadě bude ukončen ve středu 10. února 2016 v 17:00 hodin.
* Vyhlášení výběrového řízení ...
25.01.2016 10.02.2016

Archív - rok 2015

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto

Protokoly o zkouškách vody ze dne 16.12.2015

* Datum odběru vody: 1.12.2015
* Protokol č. 5164 - Dobeš, vodojem za úpravou
* Protokol č. 5166 - Lukavec, RD č.p. 10
* Protokol č. 5169 - Dobeš, vodojem surová
24.12.2015

Rozpočtový výhled na roky 2016-2018

* Stáhnout / zobrazit dokument ...
17.12.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 17.12.2015 od 19:00 v budově OÚ

Stáhnout/zobrazit pozvánku
09.12.2015 24.12.2015

Obnovený katastrální operát v katastrálním území Lukavec u Hořic

* Obnovený katastrální operát platí od 1.12.2015 a nahrazuje dosavadní katastrální operát
* Vyhlášení platnosti katastrálním úřadem Jičín
2.12.2015

Návrh rozpočtu obce Lukavec u Hořic na rok 2016

* Zobrazit návrh rozpočtu
25.11.2015

Návrh Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje

* Veřejná vyhláška krajského úřadu
25.11.2015

Návrh rozpočtu Lázeňského mikroregionu na rok 2016

* Zobrazit návrh rozpočtu
22.11.2015

Zrušení zákazu odběru povrchových a podzemních vod

* Veřejná vyhláška MÚ Hořice - zrušení opatření při nedostatku vody
18.11.2015

Kontejner na odpady

* 30.10.2015 - 1.11.2015 v Lukavci u hřiště
* Do kontejneru nepatří: Nebezpečný odpad * Plasty * Sklo * Elektronika a elektrické spotřebiče * Nábytek * Bio odpad (větve, listí apod.) * Věci, které je možné spálit v domácnosti
* Oznámení OÚ Lukavec u Hořic
27.10.2015 5.11.2015

Audit (přezkoumání hospodaření) obce Lukavec u Hořic za období 1.1.2015-8.10.2015

* Zápis z přezkoumání hospodaření
12.10.2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 15.10.2015 od 19:00 v budově OÚ

Stáhnout/zobrazit pozvánku
07.10.2015 16.10.2015

Záměr směny pozemků p.č. 271 a p.č. 755/4 v k.ú. Lukavec u Hořic

* Stáhnout / zobrazit záměr
30.09.2015 16.10.2015

Kotlíkové dotace

* Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění.
* Dotace budou vyhlášeny krajským úřadem na počátku roku 2016.
* Informace o dotacích z KH kraje
25.09.2015

Digitalizace katastrálních map Lukavec (Obnova katastrálního operátu)

* Oznámení krajského katastrálního úřadu
* 2.11.2015 - 13.11.2015 katastrální mapy k nahlédnutí na OÚ Lukavec
11.09.2015 22.11.2015

Návrh zadání územního plánu Červená Třemešná

* Veřejná vyhláška MěÚ Hořice
* 7.9.2015 - 8.10.2015 návrh k nahlédnutí na MěÚ Hořice – stavební úřad
11.09.2015 16.10.2015

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

* 26.9.2015 9:55-10:10, Lukavec, u hřiště
* Harmonogram svozu
* Seznam sbíraných složek
11.09.2015 30.09.2015

Uzavírka silnic během cyklistického závodu:

* Informace o závodu
* Mapa trasy a uzavírek silnic
31.08.2015 25.09.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 3.9.2015 od 19:00 v budově OÚ 26.08.2015 11.09.2015
Záměr prodeje části pozemku p.č. 730/7 v k.ú. Lukavec u Hořic 17.08.2015 11.09.2015
Veřejná vyhláška MÚ Hořice - upřesnění opatření při nedostatku vody 14.08.2015
Veřejná vyhláška MÚ Hořice - opatření při nedostatku vody 05.08.2015
Období mimořádných klimatických podmínek - vyhlášení krajského hejtmana:
* Nařízení hejtmana
* Příloha nařízení - podmínky požární bezpečnosti
03.08.2015 20.08.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 16.07.2015 od 19:00 v sále restaurace Lucerna 08.07.2015 22.07.2015
Protokol o zkoušce vody č. 2260/15 ze dne 1.6.2015 23.06.2015 -
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 15.06.2015 od 19:00 v budově OÚ 07.06.2015 19.06.2015
Kontejner na odpady u požární nádrže 15.-17.05.2015 04.05.2015 19.05.2015
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - 2014 16.04.2015 16.05.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 26.03.2015 od 19:00 v budově školy 18.03.2015 30.03.2015
Výsledek hospodaření za 2014, Závěrečný účet 2014, Výkaz zisku 2014, ... atd. 04.03.2015 25.03.2015
Oznámení o dokončení digitalizace map-Katastrální území Černín u Lukavce 03.02.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2014 I. 05.02.2015 25.03.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za 2014 II. 05.02.2015 25.03.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 13.02.2015 od 18:00 na OÚ 04.02.2015 16.02.2015
Odpady v roce 2015 - termíny svozu 05.01.2015
Rozpočet na rok 2015 29.11.2014

Archív - rok 2014

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 22.12.2014 od 18:00 na OÚ 14.12.2014 27.12.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 04.12.2014 od 19:00 na OÚ 26.11.2014 06.12.2014
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce z 13.11.2014 26.11.2014 27.01.2015
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce na 13.11.2014 od 18:00 na OÚ 05.11.2014 18.11.2014
Oznámení záměru prodeje st.parcel v lokalitě Trhovka v k.ú. Lukavec u Hořic 29.10.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 09.10.2014 od 19:00 na OÚ 02.10.2014 15.10.2014
Kontejner na odpady u požární nádrže 10 - 12.10.2014 01.10.2014 15.10.2014
Oznámení záměru prodeje prarc. č. 786/3 v k.ú. Lukavec 23.09.2014 30.10.2014
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 18.10.2014 v 9:55 až 10:10 - hřiště u koupaliště 04.09.2014 23.10.2014
Oznámení záměru směny pozemků p.č.106/06 za část 105/3 v k.ú. Lukavec 02.07.2014 12.08.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 17.07.2014 od 19:00 na OÚ 09.07.2014 20.07.2014
Rekonstrukce silnice Šárovcova Lhota-Hamerký mlýn - Stav. povolení 27.06.2014 13.07.2014
Oznámení o konání voleb do Evropského parlamentu 23.05.2013 až 24.05.2014 09.05.2014 27.05.2014
Celkové vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - 2013 15.04.2014 12.08.2014
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 17.04.2014 od 19:00 na OÚ 09.04.2014 20.04.2014
Kontejner na odpady u požární nádrže 11 - 13.04.2014 07.04.2014 18.04.2014
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 5.4.2014 v 9:55 až 10:10 - hřiště u koupaliště 17.03.2014 07.04.2014
Výsledek hospodaření za 2013, Závěrečný účet 2013, Výkaz zisku 2013, ... atd. 12.03.2014 05.01.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Lukavec u Hořic za rok 2013 25.02.2014 05.01.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 20.02.2014 od 18:00 na OÚ 12.02.2014 25.02.2014

Archív - rok 2013

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto
Změna č.1 Územního plánu obce Lukavec u Hořic 19.12.2013 05.01.2015
Odpady v roce 2014 - termíny svozu 17.12.2013 05.01.2015
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 19.12.2013 od 17:30 na OÚ 11.12.2013 20.12.2013
Rozpočet na rok 2014 02.12.2013 05.01.2015
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 31.10.2013, 26.8.2013, 1.7.2013, 30.5.2013, 28.3.2013 29.10.2013 13.02.2014
Veřejné projednání návrhu změny územního plánu obce 22.10.2013 05.01.2015
Upozornění na zaplacení vody do 30.11.2013 21.10.2013 17.12.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 31.10.2013 od 19:00 na OÚ 24.10.2013 1.11.2013
Restaurace Lucerna v Lukavci - nabídka k pronájmu od 1.11.2013 16.10.2013 1.11.2013
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny 25.10.2013 26.10.2013 5.11.2013
Oznámení o konání voleb do poslanecké sněmovny 25.10.2013 15.10.2013 28.10.2013
Kontejner na odpady u požární nádrže 18 - 20.10.2013 15.10.2013 24.10.2013
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 5.10.2013 v 9:55 až 10:10 - hřiště u koupaliště 12.09.2013 10.10.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 26.8.2013 od 19:00 na OÚ 19.06.2013 30.08.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 1.7.2013 od 19:00 na OÚ 24.06.2013 05.07.2013
Restaurace Lucerna v Lukavci - nabídka k pronájmu od 1.7.2013 31.05.2013 05.07.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 30.05.2013 od 19:00 na OÚ 24.05.2013 03.06.2013
Oznámení záměru prodeje prarc. č. 135/3 v k.ú. Lukavec 17.04.2013 27.05.2013
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 27.4.2013 v 9:55 až 10:10 - hřiště u koupaliště 20.03.2013 27.05.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 28.03.2013 od 18:00 na OÚ 15.03.2013 30.03.2013
Výsledek hospodaření za 2012, Závěrečný účet 2012, Výkaz zisku 2012, ... atd. 29.02.2013 13.02.2014

Archív - rok 2012

Aktuální dokumenty | Rok 2020 | Rok 2019 | Rok 2018 | Rok 2017 | Rok 2016 | Rok 2015 | Rok 2014 | Rok 2013 | Rok 2012 a starší |

Dokument(y) Vyvěšeno Sejmuto
Odpady v roce 2013 - termíny svozu 18.12.2012 13.02.2014
Rozpočet na rok 2013 05.12.2012 13.02.2014
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 21.11.2012 13.02.2014
Výzva na sepsání smlouvy o dodávce vody z vodovodu v Lukavci 02.09.2012 13.02.2014
Zprávy o výsledku,Výkazy zisku, Rozvaha, Účetní uzávěrka - k závěrečnému účtu 2011 09.05.2012 31.05.2012
Obec Lukavec - Závěrečný účet za rok 2011 09.05.2012 31.05.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 20.12.2012 od 18:00 na OÚ 12.12.2012 28.12.2013
Výsledky voleb do zastupitelstvech krajů 12.10. - 13.10.2013 v Luakavci 14.10.2012 -
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 26.09.2012 01.10.2012 -
Kontejner na odpady u požární nádrže 16 - 18.11.2012 11.11.2012 24.11.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 15.11.2012 od 19:30 na OÚ 08.11.2012 20.11.2013
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 26.9.2012 od 18:00 na OÚ 19.09.2012 27.09.2012
Restaurace Lucerna v Lukavci - nabídka k pronájmu od 1.10.2012 03.09.2012 26.09.2012
Vyhláška - stanovení úhrady vodného 31.08.2012 17.09.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 30.8.2012 od 19:00 na OÚ 23.08.2012 31.08.2012
Oznámení záměru směny pozemků p.č.755 a 277 v Lukavci 12.08.2012 30.08.2012
Oznámení záměru prodeje stavebních parcel v Lukavci - lokalita Trhovka 12.08.2012 30.08.2012
Oznámení záměru prodeje parc. č. 160/1 a 178/1 v Černíně 31.07.2012 30.08.2012
Oznámení záměru prodeje parc. č. 160/2 a 178/1 v Černíně 31.07.2012 30.08.2012
Oznámení "NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚPO LUKAVEC U HOŘIC" 12.07.2012 12.08.2012
Oznámení opak. záměru prodeje parcely č. 20/4 v Černíně o výměře 942 m2 13.06.2012 30.07.2012
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 31.05.2012 12.06.2012 -
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 31.5.2012 od 20:00 na OÚ 24.05.2012 01.06.2012
Oznámení záměru prodeje parcely č. 20/4 v Černíně o výměře 942 m2 04.04.2012 04.05.2012
Usnesení č.3/2012 ze zasedání zastupitelstva obce 26.3.2012 04.04.2012 -
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 16.03.2012 29.03.2012 -
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 26.3.2012 od 20:00 na OÚ 20.03.2012 27.03.2012
Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 31.3.2012 v 9:55 až 10:10 - hřiště u koupaliště 21.03.2012 01.04.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 16.3.2012 od 18:00 v sále restaurace Lucerna 09.03.2012 17.03.2012
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce na 3.2.2012 od 18:00 na OÚ 26.01.2012 04.02.2012
Rozpočet pro rok 2012 07.12.2011 28.12.2011
Odpady v roce 2012 - termíny svozu 21.12.2011 -
Ceny za odpady v roce 2012 19.12.2011 21.12.2012
Zápisy ze zasedání zastupitelstva 2011 05.1.2012 -
Oznámení záměru prodeje parcely č. 20/4 v Černíně o výměře 942 m2 12.12.2011 28.12.2011
Oznámení záměru prodeje části parcely č. 179 v Černíně 02.11.2011 18.11.2011
Odpady v roce 2011 - sazby a termíny svozu 20.01.2011 -
Změna rozpočtu pro rok 2010-III 10.01.2011 25.01.2011
Rozpočet pro rok 2011 15.11.2010 07.12.2010
Návrh rozpočtu na rok 2010 5.12.2009 21.12.2009
Vyhláška o místních poplatcích 24.10.2007 24.11.2007
Vyhláška o stanovení úhrady vodného 29.11.2007 25.12.2007
Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem 24.10.2007 19.11.2007